Poznaj wszystkie kolory energii

Przewiń

Odnawialne źródła ciepła, doradztwo, projektowanie, dostawa i montaż ekologicznych źródeł ciepła


Posiadamy certyfikaty na fotowoltaikę i pompy ciepła wymagane przy dofinansowaniach


Zobacz więcej

O Nas

Firma EnergyKolor powstała w maju 1996 r. realizując zadania w dziedzinie systemów sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych i grzewczych oraz w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie nauk technicznych. Obecnie spółka specjalizuje się w wysokosprawnym ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji wykorzystując odnawialne źródła energii. Dostarczenie komforu cieplnego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i układów biwalentnych jest głównym zakresem działalności spółki. Współpracujemy z najlepszymi europejskimi producentami i wyspecjalizowanymi firmami.

Zakres usług


sprzedaż
dostawa
montaż
wykonawstwo
projektowanie
doradztwo, oraz dobór urządzeń
określenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i do ciepłej wody
na moc energii elektrycznej dla potrzeb mikroinstalacji prosumenckiej


Nasza Oferta

Elektrownie słoneczne-fotowoltaiczne- doradztwo, dostawa, montaż, projekt, uzgodnienia z lokalnym dystrybutorem sieci dla mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji powyżej 200 kWp
Pompy ciepła gruntowe i powietrzne do centralnego ogrzewania i do podgrzania ciepłej wody, oraz z możliwością obiegu chłodniczego, wraz z dolnym źródłem ciepła; grunt, glikol, woda - dobór, projekt, dostawa,montaż pod klucz
Kotłownie gazowe (polecamy kondensacyjne) doradztwo, projekt, dostawa i montaż pod klucz
Kotłownie olejowe- doradztwo, projekt, dostawa i montaż pod klucz
Kotłownie na biomasę – doradztwo, projekt, dostawa, i montaż pod klucz
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – doradztwo, projekt, dostawa i montaż pod klucz
Kolektory słoneczne do grzania ciepłej wody użytkowej – doradztwo, projekt,dostawa i montaż pod klucz